JGZ Oude IJsselstreek Jaarverslag Oude IJsselstreek 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Tendens onder ouders
Ouders hebben meer ruimte en vrijheid om hun afspraken zelf in te plannen via KD+. We merken dat ouders van nu kritischer zijn dan vroeger. Veel kan er namelijk op internet opgezocht worden. Tegenwoordig komen er ook geregeld papa’s met hun kind op het CB. Soms komen zelfs opa’s of oma’s omdat ouders moeten werken.

Communicatie met ouders
Team Oude IJsselstreek maakt gebruik van WhatsApp als communicatiemiddel met ouders. Daarnaast blijft bellen en mailen van toepassing. WhatsApp heeft voor ons een duidelijke meerwaarde: het is laagdrempelig voor ouders om vragen te stellen of even bevestiging te zoeken. Met WhatsApp heeft de jeugdverpleegkundige de tijd om het dossier in te kijken en passend antwoord te geven. Dit leidt tot kwaliteitsverbetering. Hierbij geldt wel dat het belangrijk is om als jeugdverpleegkundige dagen en tijden af te bakenen.

Samenwerkingen
De samenwerking met de netwerkpartners verloopt naar behoren binnen team OIJ. Er zijn korte lijntjes met de kinderdagverblijven en peuteropvang. Als er zorgen zijn om een kindje dan wordt dit transparant besproken met goedkeuring van ouders. Zo kan tijdig de juiste ondersteuning ingezet worden. De verloskundigen weten ons te vinden en andersom. Onlangs heeft locatie Ulft te horen gekregen dat we rond november 2019 moeten verhuizen. Het lijkt ons en de verloskundige een meerwaarde om samen in een pand te kunnen. Zo worden lijnen nog korter en vinden we elkaar sneller.

Aansluiting bij ouders
Ons doel is om niet boven de ouders te staan, maar naast ze. We willen ze het gevoel geven dat we ze niet op de vingers kijken, maar graag mee helpen denken bij vragen. We bekijken per doelgroep, signaal en situatie hoe we onze taak als jeugdverpleegkundige het beste kunnen invullen.

Bijzonderheden
We mogen tevreden zijn over de huidige vaccinatiegraad binnen de gemeente. Helaas hebben we binnen het team te maken gehad met het vertrek van een collega en ziekte zodat we prioriteiten moeten stellen. Hierdoor ervaart men een hogere werkdruk wat niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van zorg. Ook kwam er nog een project E-consulten bij (locatie Ulft), wat ontzettend leuk is en zeker ook een meerwaarde heeft.

Consulten
Twee jeugdverpleegkundigen hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk kindjes thuis te bezoeken. Dit heeft voor hen een meerwaarde omdat er dan echt ruimte en aandacht is voor ouder en kind. Signalen worden sneller opgepakt en kinderen zijn in hun eigen omgeving aan het ‘spelen’, wat meestal toch laagdrempeliger is. Zij hebben het idee dat je hier net iets meer uit kunt halen dan een consult op het CB, al wordt dit ook wel gedaan als hier voorkeur voor is. Daarnaast levert het een totaalbeeld op van gezinnen.