NaZorgpoli Jaarverslag Oude IJsselstreek 2021

Nazorgpoli

Van het team Nazorgpoli

Kinderen die te vroeg geboren zijn, of met een te laag geboortegewicht of een moeizame start hebben gehad, komen in zorg bij de Nazorgpoli. Hier werken de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van Yunio nauw samen met de kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis. Afspraken sluiten altijd op elkaar aan en ouders en kinderen hoeven niet apart naar een consultatiebureau. 

De gezinnen die de Nazorgpoli begeleidt zijn heel divers. Eén ding hebben ze gemeenschappelijk: ouders met een prematuur kind vertrouwen minder op hun eigen gevoel. Ze zijn kwetsbaarder. En vaak zijn er omgevingsfactoren die ouders nog kwetsbaarder maken.

Corona in 2021

Opnieuw beïnvloedde corona onze zorgverlening. Het virus vroeg extra aandacht, overleg, actie en tijd. We namen bijvoorbeeld kort voor een huisbezoek contact op met de ouders om te checken of ze geen coronagerelateerde klachten hadden. En tussen twee consulten in maakten we de ruimte en de apparatuur extra zorgvuldig schoon. 

Met de ouders waarmee dat mogelijk was hielden we digitale consulten. Een deel van de ouders en kinderen zijn we fysiek blijven zien. De kans bestaat dat je anders belangrijke signalen mist. Er zijn geen ouders en kinderen buiten beeld geraakt. 

Alle eerste huisbezoeken zijn altijd doorgegaan. Dit is een belangrijk moment om te starten met het opbouwen van een band met de ouders en hun kind. Voor ouders is het prettig om hun verhaal te delen over de zwangerschap en over de geboorte van hun kind.

EEN BEWOGEN JAAR

2021 was een bewogen jaar voor de Nazorgpoli. Er was grote personele krapte: twee jeugdverpleegkundigen vielen uit en een jeugdarts was met zwangerschapsverlof. De kinderartsen en jeugdartsen hebben een periode van circa twee maanden minimale zorg kunnen leveren. 

Helaas zijn er een aantal zaken blijven liggen. Bijvoorbeeld overleg met de medewerkers van de peuterspeelzalen, de afstemming met Zozijn en een extra contactmoment met de ouders. Na de zomer is de Nazorgpoli weer gaan opschalen. We draaiden poli’s, gingen op huisbezoek en hielden jeugdverpleegkundige spreekuren. De basis was er weer. 

2021 was een jaar van personele krapte, hoge werkdruk, prioriteren en afschalen. Maar we hebben het toch met elkaar opgepakt en daar mogen we trots op zijn. In 2022 willen we weer op volledige personele sterkte komen en zorg leveren zoals we dat gewend zijn. 

Samenwerkingen

Het contact met onze samenwerkingspartners verloopt heel prettig. Er zijn korte lijntjes met onder andere kinderartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, medisch kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door corona zijn de overlegmomenten in 2021 vaker digitaal geweest of niet doorgegaan. We houden onszelf en elkaar alert om ervoor te zorgen dat we elkaar blijven vinden. 

Het contact met VVGM hebben we weer aangehaald. Er zijn steeds meer kinderen uit het verzorgingsgebied van VVGM in zorg bij de Nazorgpoli. Het is daarom goed om in gesprek te gaan over onze samenwerking

ZELFREDZAAM MET DE JUISTE INFORMATIE

Een van de taken van de Nazorgpoli is om ouders te helpen bij het vinden van betrouwbare informatie over opgroeien en opvoeden. We verwijzen ouders vaak naar yunio.nl en opvoeden.nl. We willen bereiken dat meer ouders gebruik maken van Mijn Kinddossier zodat zij een plek hebben om de juiste informatie te krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van informatieve filmpjes. Een betrouwbare, vaste informatieplek vergroot ook de zelfredzaamheid van ouders.  

“Dat wij kinderen van nul tot vier jaar begeleiden – en niet tot twee jaar – is uniek in Nederland. Ik heb de volle overtuiging dat wij hier heel goed aan doen. We kunnen een kind hierdoor langer en beter volgen in zijn ontwikkeling. Na vier jaar heb je een hechte band opgebouwd met het kind en met de ouders. Dit blijkt ook uit de dankbaarheid van ouders als we na vier jaar het contact afsluiten. Een mooie bevestiging dat we het goed doen.” 

Ingrid ter Beest, jeugdverpleegkundige Nazorgpoli

Grafiek Kinderen in Zorg bij de Nazorgpoli

Hier zie je de aantallen kinderen in zorg in 2021 bij de NaZorgpoli per maand.

  •  Kinderen in zorg Nazorgpoli Doetinchem
VERSCHIL PER MAAND

Deze grafiek toont het aantal kinderen in zorg per maand in 2020 en 2021

  •  2020
  •  2021