Nazorgpoli Jaarverslag Oude IJsselstreek 2023

Van het Nazorgpoli-team 

Als team nazorgpoli zetten we ons in voor prematuur geboren kinderen (geboren vóór 35 weken) en dysmatuur geboren kinderen (geboren na 35 weken maar met een geboortegewicht van 2 kilo of minder) en hun ouders. Deze zorg verlenen we in samenwerking met het Slingeland ziekenhuis. Op dit moment hebben we de zorg over 155 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, afkomstig uit verschillende gemeenten.
Het team bestaat uit kinderartsen (3), neonatologie verpleegkundigen (3), secretaresses, kinderpoli Slingeland, en vanuit Yunio: jeugdartsen (2) en jeugdverpleegkundigen (3). Daarnaast hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd met onder andere fysiotherapeuten, pre-logopedisten, maatschappelijk werkers, thuisbegeleiders, enzovoort. Dit stelt ons in staat om samen met ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een brede begeleiding te bieden.
Als nazorgpoli zijn we actief betrokken bij diverse gemeenten in de Achterhoek en Liemers. 

Trends, ontwikkelingen en kansen

Wat ons opvalt en tevens zorgen baart, is dat niet alleen het gezin waarin je wordt geboren van invloed is op je kansen en mogelijkheden, maar ook de gemeente waarin je woont.

Om dit te verduidelijken een casus ter illustratie: 

Op onze nazorgpoli zien we een bijna 3-jarig kind met een algehele ontwikkelingsachterstand. Samen met de ouders onderzoeken we de mogelijkheden en besluiten we in te zetten op Zozijn. Na overleg kunnen de ouders en het kind daar terecht. Tijdens het gesprek vernemen de ouders echter dat, omdat ze uit de gemeente Doetinchem komen, ze slechts recht hebben op maximaal 2 dagen zorg. In Oude IJsselstreek daarentegen wordt het aantal dagdelen aangepast aan de leeftijd. Een kind van 3 jaar heeft baat bij 3 dagen zorg, zoals we weten. Het bijzondere bij Zozijn is dat alle professionals, waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, enz., samenwerken om het kind zo optimaal mogelijk te stimuleren. Alles op één locatie, wat niet alleen gunstig is voor het kind, maar ook voor de ouders, omdat zij thuis weer gewoon thuis kunnen zijn in plaats van ook thuis telkens bezig te moeten zijn met behandelen.
In dit voorbeeld krijgt het kindje, afkomstig uit een andere gemeente, minder zorg dan nodig is voor een goede voorbereiding op de overgang naar de leeftijd van 4 jaar.
 

Voor ieder kind een route

Binnen Yunio streven we ernaar voor ‘elk kind een route’ te creëren. De kinderen en ouders die al gebruikmaken van de nazorgpoli bevinden zich als het ware al op zo'n route. Gezien de omvang van de Achterhoek en het feit dat niet alle kinderen momenteel gebruik kunnen maken van de nazorgpoli omdat ze niet in het Slingeland ziekenhuis zijn geweest, zijn we eind 2023 gestart met een uitbreidingsproject. Het doel is om alle kinderen in het Yunio-gebied die prematuur geboren zijn de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan deze route. In eerste instantie richten we ons op het gebied van Winterswijk, waar het SKB gevestigd is. Onze collega's bij Yunio tonen enthousiasme voor dit initiatief. In 2024 zullen we dit project verder uitwerken en vormgeven.
 

Uitdagingen in de preventieve zorg

We constateren een toenemende complexiteit binnen gezinnen, waarbij aanstaande en pas geworden ouders vaak al veel hebben doorgemaakt, wat resulteert in een grotere behoefte aan preventieve zorg. Helaas ontbreekt vaak een sterk netwerk rondom deze gezinnen, wat het gemis aan ondersteuning vergroot. Om deze ouders te ondersteunen, maken we gebruik van thuisbegeleiding, Homestart en Kortdurende Video Hometraining (K-VHT). Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden die het aanwezige netwerk biedt en verstrekken we anticiperende voorlichting.
 

Teamsamenstelling en doelen

Het afgelopen jaar heeft ons team enkele wijzigingen ondergaan in de samenstelling. We zijn dan ook heel verheugd met het feit dat we binnen Yunio een jeugdverpleegkundige aan ons team hebben mogen toevoegen, die gepassioneerd is over deze doelgroep en onze werkwijze.
Als team hebben we het gezamenlijke doel gesteld om meer nadruk te leggen op de spraaktaalontwikkeling, vanwege de waargenomen achteruitgang sinds de coronapandemie. We zullen dit bevorderen door vroegtijdig voorlezen te introduceren tijdens consulten en er in consulten regelmatig op terug te komen. Ook krijgen ouders bij één maand een boekje mee waarmee ze kunnen oefenen. Met 18 maanden tijdens het huisbezoek kunnen we beoordelen of dit een positief effect heeft gehad op de spraakontwikkeling.
 

Samenwerkingen

Trots zijn we op onze goede samenwerking met elkaar en binnen ons netwerk. We hebben korte lijntjes met elkaar, bellen makkelijk even voor overleg en trekken samen op, zodat de gezinnen goed begeleid worden. De centrale zorgverlener binnen de nazorgpoli is de jeugdverpleegkundige. Zij heeft het overzicht. 
 

Kinderen in Zorg bij de Nazorgpoli

Hier zie je de aantallen kinderen in zorg in 2023 bij de nazorgpoli per maand.

  •  Kinderen in zorg Nazorgpoli Doetinchem
Verschil per maand

Deze grafiek toont het aantal kinderen in zorg per maand in 2022 en 2023

  •  2022
  •  2023

Vooruitblik

Een bijzondere mijlpaal bereiken we in 2024, want dan vieren we ons 10-jarig bestaan. Deze gelegenheid gaan we zeker vieren, hoewel de exacte invulling nog niet bekend is. Het komende jaar belooft een periode te worden waar we naar uitkijken, met inspirerende ontwikkelingen en boeiende uitdagingen die ons energie zullen geven.