Sociaal Raadsliedenwerk Case Maatschappelijk dienstverlening Sensire Oude IJsselstreek 2020

Wie en wat?

Harry is een alleenstaande man van 55 jaar. Tot zijn 48e heeft hij met plezier in de bouw gewerkt. Maar met kortademigheids- en hartklachten komt hij thuis te zitten. In de jaren daarna volgt een hartaanval. Hij heeft blijvende schade en kan daardoor slechts beperkt lopen en fietsen. Harry belandt in de WIA en heeft een netto maandinkomen van € 1300. Maar hij redt zich goed, heeft geen schulden en heeft een redelijk sociaal netwerk. Gelukkig heeft hij nog een autootje. 

De situatie

Dan gaat het mis, in de zomer. Harry is op bezoek bij vrienden, drinkt een paar biertjes en stapt daarna in de auto. Hij denkt dat hij nog helder genoeg is. Op weg naar huis ramt hij een boom en komt tot stilstand. De gevolgen zijn groot. Hij krijgt een strafblad en wordt veroordeeld door de politierechter: een boete van € 750, een halfjaar rijontzegging en een verplichte alcoholcursus van € 1033. Harry erkent zijn schuld en doet er alles aan om het totaalbedrag van ruim € 1780 zo snel mogelijk terug te betalen. Gelukkig kan hij met het CJIB een betalingsregeling treffen. 

 

Waar Harry echter geen rekening mee houdt, is dat er nog een nota van de gemeente op de mat valt: de schade van de geknakte boom. Er is een nieuwe boom geplant en de kosten van aanschaf en onderhoud komen uit op € 1600.

 

Harry erkent opnieuw zijn aansprakelijkheid en benadert de gemeente voor een betalingsregeling. Die wordt hem ondanks herhaald aandringen geweigerd. Er bestaat immers de mogelijkheid deze schade bij de verzekeringsmaatschappij in te dienen, die het schadebedrag ineens vergoedt aan de gemeente. Maar de verzekeringsmaatschappij weigert Harry nog langer te verzekeren en verwijst hem door naar de enige verzekeringsmaatschappij die hem wil accepteren, met een premie van € 350. Dit bedrag kan Harry nooit en te nimmer opbrengen. Het betekent voor hem definitief afscheid nemen van zijn auto en van zijn sociale contacten. 

De interventie

Met deze voorgeschiedenis komt Harry bij ons, de sociaal raadslieden. Allereerst luisteren we naar zijn verhaal en doorlopen we alle feiten zoals hij ze ons voorlegt. Ze blijken allemaal te kloppen en we besluiten contact met de gemeente op te nemen, waarbij we in eerste instantie hetzelfde verhaal horen bij de afwijzing van een betalingsregeling. Vervolgens dienen we samen met Harry een officiële klacht in bij het college van B&W. 

 

Er volgt een bemiddelingsgesprek met de wethouder, waarbij Harry voor het eerst het gevoel heeft gehoord te worden. Het resultaat is dat er wel een betalingsregeling getroffen kan worden. Daardoor hoeft zijn eigen verzekeringsmaatschappij niet aangesproken te worden voor de schade en kan Harry zijn autoverzekering behouden. Inmiddels heeft Harry het gehele schadebedrag voldaan.

Wat heeft de interventie voorkomen?

De interventie van het SRW heeft voorkomen dat:

  • Harry in problematische schulden is gekomen en schuldhulpverlening nodig zou hebben;
  • hij een beroep op de Wmo moet doen voor een vervoersvoorziening zoals scootmobiel.