Yunio en corona  Jaarverslag Aalten 2020

Yunio en corona 

Een pittig jaar mét opbrengsten

In maart bereikten ons de signalen dat de coronapandemie een feit was en dat ook Nederland zich moest gaan voorbereiden. Wij hebben hier meteen actie op ondernomen. Alle noodzakelijke fysieke zorg hebben we het gehele jaar door kunnen laten gaan, de overige zorg werd uitgesteld of vervangen door (beeld)belconsulten. Ook ons programma deskundigheidsbevordering voor medewerkers hebben we moeten aanpassen.

 

Verdeling van consulten

De noodzakelijke fysieke zorg richtte zich op de pasgeborene, de eerste controle van de baby door de jeugdarts en alle contactmomenten tot en met 14 maanden waarbij vaccinaties worden gegeven. De neonatale gehoorscreening en het consult van 3 jaar en 9 maanden hebben een korte periode on hold gestaan, maar zijn allebei voor de zomer weer opgestart. Daarbij is de achterstand in korte tijd ingehaald. Voor de overige contactmomenten zijn we dus overgeschakeld op (beeld)belconsulten.

Na de eerste golf hebben we vanaf augustus de fysieke contactmomenten in het eerste levensjaar langzaam weer kunnen uitbreiden. Naast deze uitbreiding hadden ouders altijd de mogelijkheid om op afspraak een extra contactmoment in te plannen. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben op indicatie kinderen extra gezien.

Beeldbellen als waardevolle toevoeging

We zijn noodgedwongen aan de slag gegaan met beeldbellen. Zo hebben we meteen geleerd dat deze innovatieve manier van werken iets kan toevoegen aan ons palet van dienstverlening. Hierbij merkten we ook dat ouders veel waardering hebben voor deze contactvorm. Ze gingen er vaak echt voor zitten en daardoor was er ook regelmatig ruimte voor meer vragen en oplossingen op maat. Tegelijkertijd is er ook nog genoeg te verbeteren aan de manier waarop wij deze vorm van communicatie gebruiken. Hiervoor zijn inmiddels verschillende initiatieven binnen Yunio gelanceerd.

Scholingen voor medewerkers

Ons programma deskundigheidsbevordering voor medewerkers konden we vanwege corona niet in de normale vorm uitvoeren. Sommige scholingen zijn in kleine groepen doorgegaan (EHBO), andere scholingen zijn volledig digitaal uitgevoerd, zoals de webinar Vaccinatieprogramma. Ook zijn er scholingen uitgesteld naar 2021. Inmiddels zijn er veel e-learnings beschikbaar (JGZ Academie). Hier hebben veel medewerkers gebruik van gemaakt. 

 

De opbrengst: meer op maat, meer digitaal

Corona heeft ervoor gezorgd dat we nog meer op maat zijn gaan werken en meer gebruik zijn gaan maken van digitale mogelijkheden. Niemand kon voorzien dat het afgelopen jaar zo zou verlopen, en dat we onze dienstverlening zo snel moesten aanpassen. Tegelijkertijd beschouwen wij alle ervaringen en inzichten die we in deze periode hebben opgedaan als waardevol. We nemen ze dan ook graag mee naar de toekomst.