#Opladers Jaarverslag Aalten 2023

De beweging #Opladers

De lokale integrale aanpak voor krachtig ouderschap, want opvoeden en (op)groeien doe je samen! www.mijnopladers.nl

Waarom doen we wat we doen - het doel/geloof

De beweging #Opladers 
"Als (jonge) vader of moeder heb je heel wat ballen in de lucht te houden. Werken, boodschappen doen, de kinderen naar school brengen, tijd maken om voor te lezen en ga zo maar door. En alles is nieuw: waarom valt mijn kind zo slecht in slaap, is dat drukke gedrag eigenlijk wel normaal, hoe zal het met mijn kind op school gaan? Ouders willen het beste voor hun kinderen, zij hebben een hoge geluksnorm. Wanneer er zich obstakels voordoen, zijn ouders vaker geneigd om het als probleem te benaderen (te problematiseren) en wordt professionele hulp gezocht, en minder hulp in het eigen sociale netwerk. Maar is het juist niet veel fijner en makkelijker om hier als ouders en het eigen netwerk met elkaar over te praten? En als ervaringsdeskundigen elkaar te helpen en juist dat informele netwerk te vergroten? Een oud spreekwoord zegt: om een kind op te laten groeien is een heel dorp nodig, dat is meer dan je eigen vangnet. Het zijn ook al die andere mensen die verder van je af staan, maar toch om je heen te vinden zijn. Dat dorp noemen wij #Opladers."

Versterken pedagogische basis
Het welbevinden van ouders is van invloed op de pedagogische basis van het kind. Voor het versterken van deze pedagogische basis (pedagogische civil society, (Van Dijk, NJI, 2010) ) en het bevorderen van ouderwelzijn (afbeelding 1: vijf pijlers van welbevinden voor ouders) staat de ouder binnen de beweging #Opladers centraal en zetten we in op juist de verbinding tussen ouders onderling. Ouders gaan met elkaar het gesprek aan, worden (meer) bewust van hoe ze in hun vel zitten, of er een netwerk is waar ze zo nu en dan op terug kunnen vallen (om op te laden) en hoe ze de regie in eigen handen nemen en houden voor krachtig ouderschap (afbeelding 2: gespreksinstrument positieve gezondheid). 
Vanuit #Opladers starten we een beweging vol energie, waarin het normaal is om hulp aan te bieden en te vragen (wederkerigheid) aan ouders met (jonge) kinderen rondom opvoeden en opgroeien. Dit doen we lokaal, regionaal en ook ligt er een landelijke ambitie (realiseren van de olievlek). 
 

Hoe doen we dat - het proces

(Jonge) Kinderen verbinden, juist omdat (jonge) kinderen steeds weer vragen oproepen. Er zijn steeds minder plaatsen in onze samenleving waar mensen met zeer diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Hier ligt dan ook de focus; vanuit #Opladers wordt gezocht naar de (collectieve) plekken waar ouders en kinderen samenkomen en/of nieuwe ontmoetingen creëren om juist daar gesprekken rondom ouderschap en het ouder-en kindwelzijn op gang te brengen en te houden. Plekken waar iedereen welkom is en iedereen mag zijn wie zij willen zijn. Naast deze collectieve ontmoetingen wordt ook ingezet op het samenbrengen van ouders in kleinere settings; laagdrempelige matching.

Ontmoetingskansen creëren tussen diverse gezinnen is volgens #Opladers mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar het gaat niet vanzelf. Juist daarom zijn er aanjagers nodig; ontmoeten is simpel, maar niet altijd gemakkelijk!
 

Resultaten en highlights 

Gemeente Lochem  

#Opladers Lochem werkt samen met vijf  scholen en kinderopvang. Er zijn zes (nieuwe) initiatieven voor ontmoeting: ouder en kind café De Huiskamer (tal van ouder en kind en ouder activiteiten), De Huiskamer app, online platform Lochemse Mama´s/festival,  consultatiebureau Yunio en Bij de Bieb (Boekjes & Babbels). Uit deze ontmoetingen en de samenwerking met #Opladersgezinnen (Yunio) ontstaan laagdrempelige matches. 

Om bovenstaand te realiseren werkt #Opladers samen met verschillende organisaties en professionals (stakeholders), zoals: consultatiebureau en maatwerk (Yunio), lichte jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang, Stichting Welzijn Lochem (welzijnswerk), Stadshuus en Bij de Bieb. 

Zutphen
#Opladers Zutphen werkt samen met vier  scholen en kinderopvang. Er zijn tien (nieuwe) initiatieven voor ontmoeting: oudernetwerk Get Together (ouder en kind dagen en activiteiten), Waterkracht, Lighthouse, Geweldig, Leestense ouders (app), Hofakker ouders (app), Plotter ouders (app), ouder en kind groep Brummen, consultatiebureau Yunio en Bij de Bieb (Boekjes & Babbels).  Uit deze ontmoetingen en de samenwerking met #Opladers Brummen #Opladersgezinnen (Yunio) ontstaan laagdrempelige matches en nieuwe initiatieven, zoals een Appelmiddag, gezamenlijke wandelingen. 

Om bovenstaand te realiseren werkt #Opladers samen met verschillende organisaties en professionals (stakeholders), zoals: consultatiebureau en maatwerk (Yunio), lichte jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang, Perspectief (welzijnswerk), wijkcentra. 

Aalten
#Opladers Aalten werkt samen met drie  scholen en kinderopvang. Er zijn vijf (nieuwe) initiatieven voor ontmoeting: Kleine Bözzels, Boekjes en Babbels, inloopmomenten Bosmark, Figulus snoeptocht, #Opladers on tour in Dinxperlo: speeltuin, herfstbingo in het bos, bibliotheekbezoek, info-ochtend kijken naar kinderen, samen klimmen en klauteren. 

Om bovenstaand te realiseren werkt #Opladers samen  met verschillende organisaties en professionals (stakeholders): Welzijnswerk (Figulus), Achterhoekse Poort, Try Out, Ondersteuningsteam, onderwijs, consultatiebureau en maatwerk (Yunio). 
 

Gedeelde focuspunten Lochem, Zutphen en Aalten 2024:

  1.  Aansluiten bij bestaande initiatieven om het verhaal verder te verspreiden en het gesprek met ouders en professionals op gang te brengen en te behouden. 
  2. Creëren, aanjagen en faciliteren van nieuwe initiatieven en ontmoetingen.
  3. Ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitskader en monitoringssysteem.
  4. Verbinding leggen tussen stakeholders, zoals onderwijs, kinderopvang, welzijnswerk, ondersteuningsteam/jeugdconsulenten, consultatiebureau, wijkcentra, sportverenigingen, en lopende projecten zoals Kansrijke Start, Gelijke Kansen Alliantie en Lichte Jeugdhulp.
  5. Het bevorderen van een doorgaande lijn in pleegzorg.
  6. Zoeken naar mogelijkheden voor structurele financiering.
  7. Organiseren van een jaarlijkse inspiratiedag voor #Opladers gemeenten, gericht op beleid en aanjagers.
  8. Actief bijhouden en vullen van de website en sociale media met inspirerende verhalen.