NaZorgpoli Jaarverslag Aalten 2022

Nazorgpoli

In de eerste helft van 2022 waren er opvallend weinig prematuren in zorg bij team Nazorg, na de zomer was er juist een stijging van het aantal. Hier is geen aanwijsbare oorzaak voor. Vermoedelijk speelt corona een rol en hebben moeders door het thuiswerken en door weinig sociale contacten minder stress ervaren.
Team Nazorg is actief voor kinderen uit  diverse gemeenten, binnen en buiten het verzorgingsgebied van Yunio. Het vinden van de juiste route naar goede hulpverlening is een van de aandachtspunten  van het team, vanwege de verschillen in regelingen, hulpverleningsvormen en procedures die er onderling bestaan. We werken daarom nauw samen met de gemeenteteams van Yunio. 
Verder beweegt het team zich binnen twee organisaties waarin veranderingen plaatsvinden. De intensieve samenwerking tussen Yunio en het Slingeland Ziekenhuis leidt tot korte lijnen.

Succeservaring 


“We begeleidden een kind met gedragsproblemen, ook was hij overprikkeld en liep hij achter in de spraak- en taalontwikkeling. Op de kinderopvang waren er problemen. Wij verwezen de ouders naar Integrale Vroeghulp, daar werd hen geadviseerd om met hun kind naar Zozijn te gaan. Helaas heeft deze organisatie bij veel ouders toch nog vaak de naam van gehandicaptenzorg, ook al doet Zozijn zoveel meer. Ik ben met de ouders meegegaan naar het intakegesprek bij Zozijn om hen te ondersteunen en zeker ook om te zorgen dat de informatie goed overkomt. Ouders besloten na dit gesprek om toch te gaan starten. En nu, acht weken later, blijkt bij de afsluiting van de eerste observatieperiode dat zij helemaal blij en gelukkig zijn met deze stap. Ze zien een vrolijk kind dat goed in zijn vel zit, heel anders dan op de andere opvang. En wij, wij krijgen een compliment voor de steun die ze ervaren en voor het luisterend oor. Hier doe ik het voor!” - Ingrid ter Beest, jeugdverpleegkundige team Nazorg
 

Huisbezoek 

We merken hoe zinvol het is om op huisbezoek te gaan als ouders en kind net thuiskomen na de tijd in het ziekenhuis. Deze ouders hebben geen kraamzorg, zijn vaak onzeker en hebben behoefte aan ondersteuning in de thuissituatie. Ouders waarderen het enorm dat de jeugdverpleegkundige meekijkt.  
 

Digitale ontwikkeling

Een positief resultaat van de coronaperiode is dat er vaker digitaal overleg plaatsvindt. Dit scheelt de jeugdverpleegkundigen tijd in de agenda. En het maakt het voor hen makkelijker om het werk voor team Nazorg en een regulier team te combineren. 
Door corona was het niet altijd mogelijk om ouders fysiek te ontmoeten en was er ook met hen digitaal contact. Inmiddels is dit niet meer nodig. Elkaar fysiek zien en spreken heeft een enorme toegevoegde waarde, vaak ook is het contact tussen ouders en jeugdverpleegkundige bij team Nazorg intensiever dan bij de reguliere teams. 
 

De waarde van samenwerken

Casus
Voor een kind werd een sociaal medische indicatie aangevraagd in verband met de gezinssituatie, het was van belang om moeder te ontlasten. Met deze indicatie kon het kind drie dagen per week naar de reguliere kinderopvang.  
Nadat het kind twee jaar was geworden ontstond vanuit de gemeente de vraag of een combinatie met VVE mogelijk was en een dag kinderopvang ‘ingeruild’ kon worden voor twee halve dagen peuterspeelzaal. De jeugdverpleegkundige en de beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente gingen hierover in overleg, samen met de kinderopvang, om te kijken wat de mogelijkheden waren. Daarna ging de jeugdverpleegkundige op huisbezoek om ook de mogelijkheden van het gezin te inventariseren. Duidelijk werd dat een combinatie met VVE een te grote belasting zou zijn voor de ouders. Na nieuw overleg werd besloten om de situatie niet te veranderen. Over een aantal maanden gaan de ouders, de kinderopvang, de jeugdverpleegkundige en de beleidsmedewerker Jeugd samen opnieuw aan tafel om te kijken welke mogelijkheden er dan zijn. 
Deze casus illustreert hoe waardevol het is dat er goede korte lijnen zijn tussen de samenwerkende partijen en dat de professionaliteit van de jeugdverpleegkundige er echt toe doet. 

Grafiek Kinderen in Zorg bij de Nazorgpoli

Hier zie je de aantallen kinderen in zorg in 2022 bij de NaZorgpoli per maand.

  •  Kinderen in zorg Nazorgpoli Doetinchem
VERSCHIL PER MAAND

Deze grafiek toont het aantal kinderen in zorg per maand in 2021 en 2022

  •  2021
  •  2022