Prenataal huisbezoek Jaarverslag Aalten 2022

Prenataal huisbezoek 

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) zijn alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 verplicht om een prenataal huisbezoek door de jgz aan de zwangere en/of hun gezin in een kwetsbare situatie aan te bieden. Ook Yunio biedt het prenataal huisbezoek aan om al tijdens de zwangerschap te inventariseren waar mogelijk ondersteuning nodig is.

Voor deze uitbreiding van prenatale huisbezoeken zijn de jeugdverpleegkundigen van Yunio opnieuw geschoold en zijn verloskundige zorgverleners via de verloskundige samenwerkingsverbanden verzocht om deze zwangeren voor een prenataal huisbezoek door te verwijzen. Daarnaast wordt een zwangere tijdens de 22 wekenprik door de jeugdverpleegkundige erop attent gemaakt dat ze, indien nodig, een prenataal contact kan aanvragen. Dit kan een zwangere zelf doen of bijvoorbeeld samen met de verloskundige.

Informatie over het prenataal huisbezoek voor de zwangeren en hun gezin is beschikbaar op www.yunio.nl. Daarnaast is deze informatie te vinden in de Yunio folder ‘Huisbezoek tijdens je zwangerschap’. Zo kan de zwangere lezen hoe een huisbezoek tijdens de zwangerschap in zijn werk gaat, maar ook hoe zij meer informatie kan ontvangen of zich kan aanmelden. 

In november 2022 is een eerste evaluatie onder de jeugdverpleegkundigen gehouden. Yunio is verheugd over de toename van het het aantal verwijzingen vanuit de verloskundige zorgverleners en de positieve ervaringen van de jeugdverpleegkundigen met prenatale huisbezoeken. De huisbezoeken stellen de jeugdverpleegkundigen in staat om vroegtijdig contact te leggen met gezinnen tijdens de zwangerschap. Hierdoor kunnen zij ondersteuning bieden om problemen bij kinderen en ouders te voorkomen. Deze prenatale zorg draagt bij aan een kansrijke start voor het kind.