Kansrijke Start Jaarverslag Aalten 2023

Regionale Ketenaanpak Kansrijke Start

Yunio is uitgenodigd om deel te nemen aan het project "Regionale Ketenaanpak Kansrijke Start". Bovendien is Wilma Heesen, als toenmalig directeur van Yunio, gevraagd om de rol van projectleider op zich te nemen.

Yunio heeft deze opdracht aanvaard vanwege de vele kansen die open liggen binnen de keten. Vaak is de grootste hindernis voor het sluiten van deze keten de neiging om te blijven hangen in oude patronen en de hoge werkdruk, the business as usual, zoals ook wordt uitgelegd in het aanbevelingsdocument. 
Door bij te dragen en voortouw te nemen bij het inzichtelijk maken van de aanbevelingen, wil Yunio bijdragen aan haar missie: "Voor ieder kind een route - en groeien doe je samen”, ook in de keten.


In een tijdsbestek van zes weken heeft een verkennersteam, bestaande uit drie zorgprofessionals en de projectleider, onderzoek uitgevoerd naar actiepunten die waarde toevoegen aan de Ketenaanpak Kansrijke Start in de Achterhoek. De aanbevelingen zijn vervolgens gegroepeerd in verschillende periodes.

  1. Voor de zwangerschap
  2. Tijdens de zwangerschap tot twee weken na de geboorte
  3. Na de geboorte

Daarnaast zijn er ook overstijgende aanbevelingen gedaan.

Elke aanbeveling is uitgewerkt met doelstellingen en vereiste acties, mogelijk zelfs de aangewezen persoon om het voortouw te nemen.

Het resultaat van dit onderzoek is reeds gepresenteerd en wacht momenteel op verdere stappen.