Jeugdgezondheids-zorg Aalten Jaarverslag Aalten 2022

Van het team jeugdgezondheidszorg

In 2022 verdwenen de coronamaatregelen naar de achtergrond en was het weer mogelijk om ouders en kinderen  fysiek op het consultatiebureau te ontvangen.  Ouders waarderen dit enorm, net als de jeugdverpleegkundigen. Van de voordelen die beeldbellen ons biedt, blijven we zeker gebruik maken, zoals de efficiënte overleggen met collega’s, netwerkpartners en tal van scholingen

Succeservaring

Yunio constateerde dat de ontwikkeling van een kindje stagneerde, dit werd ook gesignaleerd door de kinderopvang. Daarvoor heeft de jeugdverpleegkundige een huisbezoek afgesproken met beide ouders. Toen bleek dat er problemen in de familie waren en dat de politie betrokken was.  Yunio heeft toen een multidisciplinair overleg aangevraagd bij de gemeente. De procesregisseur van de gemeente heeft een overleg opgezet. Hierbij waren verschillende disciplines aanwezig waaronder: gemeente, Yunio, politie, kinderopvang, school, buitenschoolse opvang  en praktijkondersteuner huisarts. Ouders waren hierbij ook beide aanwezig.

Er is hulp in dit gezin ingezet. Thuisbegeleiding jeugd en bemiddeling in de familie. In kleine stapjes wordt dit gezin nu begeleid in de opvoeding, huishouden en financiën. Waarschijnlijk  is hierdoor grotere problematiek voorkomen. 

Uitdagingen

In Dinxperlo zijn veel nieuwe inwoners uit andere delen van Nederland komen wonen,  omdat zij hier wel, en elders niet, in aanmerking komen voor een woning. Vaak zijn het gezinnen met problemen op diverse levensgebieden. Deze groep mensen vraagt veel extra aandacht van de  jeugdverpleegkundigen. Contact leggen gaat vaak moeizamer, er is vaker een huisbezoek nodig en er is meer afstemming nodig met diverse betrokken instanties. Deze gezinnen doen een groter beroep op de beschikbare capaciteit van het team. 

Een tweede ontwikkeling die wij zien is de hoge druk die jonge moeders ervaren vanuit de maatschappij. Zij willen al hun rollen perfect vervullen en dat maakt hen onzeker. Het aantal hulpvragen van ouders is toegenomen en het is soms best een uitdaging voor het team om bij alle hulpvragen te ondersteunen. 

Een derde uitdaging is de toegenomen armoede. De kosten van levensonderhoud zijn gestegen waardoor gezinnen nog moeilijker financieel rond kunnen komen. De jeugdverpleegkundigen zijn tijdens consulten alert op signalen die mogelijk op financiële problemen wijzen. Zo nodig verwijzen we ouders naar het inloopspreekuur van het GRIP-team. Om het thema armoede aan te pakken heeft het team deelgenomen aan een studiedag hierover. Ook is er een aandachtsfunctionaris Armoede binnen Yunio. Zij is aanwezig bij bijeenkomsten van het NCJ en andere jeugdgezondheidsorganisaties over dit thema.   

Oekraïense vluchtelingen

Het aantal Oekraïense vluchtelingen met kinderen onder de 4 jaar is beperkt in de gemeente Aalten. Zorg verlenen aan deze mensen is soms lastig omdat gegevens ontbreken en deze mensen weten aanvankelijk niet wat Yunio doet. Ze zijn in hun eigen land een ander aanbod aan jeugdgezondheidszorg gewend. Ook is de opkomst bij afspraken wat lager. De taalbarrière werd opgelost door in het engels te communiceren of door gebruik te maken van een tolk of google translate. 

Digitale ontwikkeling

De digitale vragenlijsten die ouders voorafgaand aan een consult ontvangen vanuit KD+ hebben echt een meerwaarde en worden heel frequent ingevuld. Ouders zijn hierdoor beter voorbereid op het consult. Door hun antwoorden is het mogelijk om een deel van de vragen over te slaan. Een consult is op deze manier veel meer maatwerk en bovendien verloopt het efficiënter. 

De waarde van samenwerken

Casus

Een moeder met een kind van negen maanden oud vestigde zich vanuit het westen van het land in de gemeente Aalten. De woningbouwvereniging, gemeente, het maatschappelijk werk en Yunio waren betrokken. Het gezin kreeg ondersteuning in de financiën.  Alle disciplines hebben goed samengewerkt, ieder met zijn eigen expertise. Er ontstond een veilige leefomgeving en het kindje ontwikkelt zich goed. 
Door de betrokkenheid van diverse netwerkpartners is de situatie nu redelijk stabiel en krijgt dit gezin de juiste hulp om een nieuwe start te maken in onze gemeente. 
 

Boekjes en babbels:

Boekjes & Babbels is een wekelijks voorlees-speel-muziek-uurtje voor (groot)ouders en hun kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit wordt georganiseerd door de Achterhoekse Poort bibliotheek. Voor ouders en kinderen is het een ontmoetingsplek. De ochtenden worden goed bezocht.
Een keer per maand sluit een jeugdverpleegkundige aan van Yunio. Zij bespreekt dan laagdrempelig een onderwerp met ouders. Er is na afloop dan ook tijd om vragen te stellen aan de jeugdverpleegkundige. 
Het is een mooie samenwerking tussen de bibliotheek en Yunio. We versterken elkaars expertise. 
 

Boekstart

Boekstart is een initiatief van de Achterhoekse Poort  bibliotheek. Zij komen naar Yunio toe tijdens een dagdeel dat er bureau is. Zij lezen voor aan de aanwezige kinderen. Geven daarnaast uitleg aan ouders over voorlezen en en de mogelijkheden van de bibliotheek. Ook hier is een mooie samenwerking ontstaan. 
 

Ouderparticipatie Pilot VVE:

Naast het aanbieden van een Intermediaire Ouderbetrokkenheid huisbezoek is er een pilot in de gemeente Aalten: Pilot VVE K-VHT
Alle kinderen met een VVE indicatie krijgen een huisbezoek VVE. In dit huisbezoek wordt een korte video opname gemaakt van een spelmoment van ouder met kind. De jeugdverpleegkundige analyseert de video en laat positieve beelden aan ouders terug zien in het volgende huisbezoek. Ze bespreken de mooie momenten en geven uitleg hoe dit toe te passen in andere situaties. Doel is dat ouders meer inzicht krijgen in het belang van interactief voorlezen en wat daarbij belangrijk is. Ze krijgen meer inzicht wat van belang is bij basiscommunicatie.  In 2023 zal een evaluatie volgen van deze pilot. 
 

% bereik
% non-bereik
99.80%
0.20%