OuderTeam Jaarverslag Aalten 2022

OuderTeam

Het doel van OuderTeam is dat (aanstaande) ouders zich ervan bewust zijn dat zij een life event gaan meemaken waarbij zij samen een team vormen. Ouderschap is namelijk niet alleen een roze wolk, het brengt ook veel uitdaging met zich mee. Betere kansen voor het ongeboren kind begint bij de ouders. Het unieke van OuderTeam is dat het voor ouders samen is, zowel voor vaders als moeders. Andere cursussen richten zich vaak vooral op de moeder.

De missie van Yunio is als het DNA van de organisatie: ‘Voor ieder kind, iedere ouder, een route’. OuderTeam sluit dan ook naadloos aan op de organisatiedoelstellingen. Door OuderTeam zijn ouders beter voorbereid op het ouderschap. Dit werkt preventief, als ouders beter samenwerken heeft dat een positief effect op hun kind.  

Inhoud

OuderTeam is gebaseerd op het effectieve programma Family Foundations uit de Verenigde Staten. In Nederland is OuderTeam ontwikkeld door Carolien Gravesteijn, lector aan de Hogeschool Leiden.
OuderTeam kent twee prenatale en twee postnatale groepsbijeenkomsten. In de eerste twee bijeenkomsten denken ouders na over de periode na de geboorte van hun kindje door vragen te stellen als “Welke waarden vinden wij individueel belangrijk om ons kind mee te geven en komt dit overeen?” en “Waar zijn we zeker en waar minder zeker over en hoe kunnen we elkaar hierin ondersteunen?”. Daarnaast komen er ook diverse onderwerpen aan bod zoals het belang van luisteren en goede communicatie, de 3G’s (gevoel, gedachte en gesprek), hechting, buffers, tijd vrijmaken, zorgen voor elkaar en elkaar waarderen.

Effecten

Het onderzoek dat jarenlang is gedaan in de Verenigde Staten laat hele mooie resultaten zien. Ouders werken beter samen, hebben minder conflicten en voeden hun kind warmer en responsiever op. Moeders hebben minder stress en postnatale depressies. Ook blijken de kinderen in de babytijd beter te slapen en worden er zelfs positieve effecten gevonden op de sociaal-emotionele ontwikkeling als het kind zeven jaar oud is. Kortom: hieruit blijkt dat preventief investeren in het ouderschap/de partnerrelatie echt loont! OuderTeam haakt in op deze resultaten en bereidt (aanstaande) ouders voor op hun verantwoordelijke taak en normaliseert het vragen om hulp.

Bijeenkomsten 

De bijeenkomsten van OuderTeam worden maandelijks aangeboden. Er zijn momenteel elf trainers, allen opgeleid door de Hogeschool Leiden. 

Aantallen

Van januari 2022 tot en met eind oktober 2022 hebben 27 ouderstellen zich aangemeld voor OuderTeam. Drie daarvan hebben zich afgemeld met als redenen te veel drukte met overige zaken, het volgen van een traject bij GGNet in verband met de psychische gezondheid en alleen online willen deelnemen.
In alle maanden is OuderTeam gestart, met uitzondering van februari en april.

Gemeente
Aantal deelnemende ouderstellen
Aalten
6
Berkelland
7
Oost-Gelre
6
Winterwijk
8
Totaal
27

Ervaringen deelnemende ouders

De meeste ouders die deelgenomen hebben aan OuderTeam zijn positief over de bijeenkomsten en over wat het aan kennis oplevert. Enkele reacties van ouders zijn:

 • Vaders worden gericht gevraagd om over dingen na te denken en te praten. Het is prettig voor vaders dat OuderTeam voor beide ouders is, de meeste cursussen zijn namelijk vooral gericht op de moeder.
 • Vaders denken verder in de toekomst, moeders denken vooral aan de beginperiode. 
 • Het is fijn dat er ook praktische onderwerpen aan bod komen zoals troosten, hechting, slapen en houdingen.
 • Het is goed dat we ons heel bewust samen voorbereiden op de komst van ons kind. 
 • OuderTeam vergroot het zelfvertrouwen van ouders. Er wordt belicht wat al goed gaat en ouders spreken hun waardering naar elkaar uit. 
 • Voor vaders is het fijn om te kunnen sparren met andere ouders, met name ook met andere vaders. 
   
““Het ouderschap went niet, zodra je gewend bent, verandert het weer. OuderTeam geeft wel een goede basis om om te gaan met deze verandering.” ” - deelnemende vader OuderTeam

Ambities 2023

Voor 2023 heeft OuderTeam de volgende ambities:

 • Meer ouders bereiken om deel te nemen aan OuderTeam, minimaal 36 en iedere maand een groep van minimaal drie ouderparen.
 • Meer tijd investeren in de PR rondom OuderTeam met als doel meer ouders en daarmee deelnemers te bereiken.
 • Meer doorverwijzingen naar OuderTeam door de ketenpartners van Kansrijke Start door contact te onderhouden met de ketenpartners en OuderTeam bij hen onder de aandacht te blijven brengen.  
 • De toegevoegde waarde die ouders ervaren door OuderTeam inzichtelijk maken met behulp van het eindevaluatieformulier die ouders na de vierde bijeenkomst invullen. 
 • De huidige trainers betrokken houden bij het programma OuderTeam.
 • Twee nieuwe trainers werven en opleiden voor OuderTeam. 
 • Gemeenten die kiezen voor het maatwerkproduct OuderTeam van Yunio omdat gemeenten/PPJ de toegevoegde waarde ervan zien. 
““Een bijeenkomst van OuderTeam leiden is een verrijking voor jezelf als jeugdverpleegkundige.” ” - - Laura ten Pas, jeugdverpleegkundige, trainer & coördinator OuderTeam