SRW Casus: uit elkaar gaan Maatschappelijk dienstverlening Sensire Aalten 2019

Uit elkaar gaan; de casus

Wie is de cliënt?

Leeftijdscategorie: 40-50 jaar

Gezinssituatie: alleenstaande ouder

Inkomen: kinderalimentatie en inkomen uit loondienst

 

 

Hoe is de cliënt binnengekomen?

Op verwijzing van een medewerker uit het sociaal domein.

 

Wat is de vraag van de cliënt?

De gesubsidieerde rechtsbijstand is afgewezen omdat het vastgestelde vermogen de wettelijke vastgestelde financiële grenzen overschrijdt. Kan ik bezwaar maken?

Achtergrondsituatie

De cliënt en haar partner gaan uit elkaar. Ze zijn niet getrouwd, geen geregistreerd partners en hebben geen samenlevingscontract. De ex-partner heeft vermogen, dat bij de aangifte inkomstenbelasting is verdeeld onder hem en cliënt omdat dit fiscaal voordelig was. De cliënt heeft hierdoor ‘op papier’ vermogen. De ex-partner heeft een tweede woning gekocht zodat de cliënt met de kinderen in de woning kan blijven wonen. De cliënt sluit hiervoor een huurcontract met haar ex-partner. Ze gaat kinderalimentatie ontvangen en ze gaat werken. Er is een advocaat betrokken bij het ouderschapsplan en het ‘uit elkaar gaan’.

Vragen die tijdens het traject naar voren komen

-          ondersteuning bij bezwaar tegen afwijzing gesubsidieerde rechtsbijstand/verzoek tot peiljaarverlegging;

-          informatie en advies over het huurcontract;

-          informatie en advies over de kinderbijslag en het kindgebonden budget;

-          hulp bij de huur- en zorgtoeslag aanvragen, toetsingsinkomen 2018/2019 aanpassen;

-          gemeentelijke voorzieningen nalopen;

-          advies geven over het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2018.

Welke acties ondernemen we?

-          We schrijven een bezwaarschrift vanwege de afwijzing van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook dienen we een verzoek in tot peiljaarverlegging bij de Raad voor Rechtsbijstand.

-          We kijken het huurcontract na. Ons advies is om de huur per de 1e van de maand in te laten gaan en de ex-partner uit te schrijven in verband met de aanvraag huurtoeslag.

-          We adviseren de cliënt met haar ex-partner te bespreken dat hij aan de SVB doorgeeft om de kinderbijslag over te zetten op de cliënt. We geven uitleg over het kindgebonden budget.

-          We vragen zorg- en huurtoeslag aan. Ook berekenen en wijzigen we het toetsingsinkomen 2018 en 2019.

-          We zoeken de gemeentelijke voorzieningen uit. Het inkomen is te hoog vanwege alimentatie en nieuwe baan.

-          We adviseren de cliënt niet gezamenlijk met ex-partner de aangifte inkomstenbelasting 2018 vanwege het schuiven met vermogen. Gevaar voor toeslagen en peiljaarverlegging rechtsbijstand.  

-          We veranderend de DigiD-code van de cliënt, aangezien de ex-partner bekend was met de DigiD van de cliënt.

Wat heeft het SRW bereikt?

-          De cliënt hoeft nu niet de volledige (hoge) advocaatkosten te betalen omdat ze alsnog de gesubsidieerde rechtsbijstand toegekend krijgt.
-          We hebben achterstanden in de vaste lasten voorkomen door stabilisatie van inkomen/kinderbijslag/toeslagen.
-          De cliënt heeft weer grip op haar situatie.
-          De cliënt heeft geen stress meer, doordat het SRW op tijd in beeld kwam en snel vragen kon oppakken.
-          De cliënt zal in een toekomstige soortgelijke situatie in mindere mate een beroep hoeven doen op ondersteunende instanties. Haar zelfredzaamheid en eigen kracht zijn vergroot, waardoor ze eerst zelf kan handelen.