InHuis Steungezinnen Jaarverslag Aalten 2022

INHUIS STEUNGEZINNEN

In 2018 startte Yunio het project InHuis Steungezinnen om ‘naoberschap’ te bieden aan overbelaste gezinnen. InHuis Steungezinnen verbindt overbelaste gezinnen aan steungezinnen. Een aantal uur in de week of een dag in de twee weken vangt het steungezin een kind op uit het overbelaste vraaggezin. Dat geeft de ouders even wat ruimte voor zichzelf, terwijl het kind wat extra aandacht en gezelligheid krijgt. Het doel van de inzet van steungezinnen is de overbelasting in gezinnen verminderen én kinderen een positieve omgeving bieden. Zo wordt (zwaardere) professionele hulpverlening voorkomen.

“ “Vroeger vroeg je aan de buurvrouw of ze even op je kind wilde passen, maar die buurvrouw heeft het tegenwoordig zelf ook druk.” ” -

Begeleiding vanuit Yunio

Twee coördinatoren brengen overbelaste gezinnen en steungezinnen samen. De coördinator is verantwoordelijk voor het gehele proces en zorgt voor de nodige begeleiding en ondersteuning. Nieuwe steungezinnen maken uitgebreid kennis met beide coördinatoren om de vraag- en steungezinnen zo optimaal mogelijk te kunnen matchen en de kwaliteit en de veiligheid te waarborgen.
Alle 18+’ers in een steungezin leveren een Verklaring Omtrent het Gedrag in en tekenen de vrijwilligersovereenkomst van Yunio. Dit, en de inschatting van de coördinatoren, zijn de beschermende maatregelen die Yunio biedt met betrekking tot de veiligheid en het opvoedklimaat in het steungezin. Na wederzijdse overeenstemming volgt er een informatieve startavond als voorbereiding op de ondersteuning.
In 2022 waren er vier startbijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers. Daarnaast twee ‘pizza-ervaringsavonden’, een themabijeenkomst ‘SOS emoties bij kinderen’ en een najaarswandeling. In het voorjaar hebben alle steungezinnen een kaart van groeipapier met bloemen erin ontvangen. Tijdens de dag van de vrijwilliger hebben de steungezinnen het boekje ‘Bedankt dat jij er voor mij bent’ ontvangen.
 

“ Vrijwilligers worden niet betaald, maar ze zijn goud waard. ” - Omdenken

Match met steungezinnen

Een goede match tussen vraag- en steungezin is leidend. Dit kan betekenen dat een steungezin gekoppeld wordt aan een vraaggezin uit een andere gemeente. Tijdens de kennismaking met het steungezin worden hun wensen en mogelijkheden inzichtelijk gemaakt en ook wat er past bij hun eigen gezinssituatie en woonomgeving. Zij kunnen zelf aangeven op welke dag(en) zij beschikbaar zijn, maar ook welke voorkeur zij hebben wat betreft de leeftijd van de kinderen van de vraag- gezinnen. Wanneer de wens van een vraaggezin overeenkomt met het aanbod van het steungezin vinden er twee kennismakingen plaats. Alleen wanneer dit door alle betrokkenen als positief wordt ervaren kan de ondersteuning van start gaan. In 2022 is met 35 nieuwe steungezinnen kennisgemaakt, tien daarvan hebben zich voor de matching teruggetrokken. 
Een traject duurt in principe een jaar. In sommige situaties is er eerder afgesloten en bij andere trajecten loopt het langer door. Verlenging van een traject is alleen mogelijk wanneer alle betrokkenen dit ook wensen. De gemeente wordt uiteraard ook betrokken bij dit besluit.
Na vier jaar is het project InHuis Steungezinnen geëvalueerd. Hieruit blijkt dat een traject gemiddeld dertien maanden duurt. En dat 50% van de matches, nadat de begeleiding vanuit Yunio stopt, doorloopt en langdurig een vergroting en ondersteuning van het vraaggezin is. 
 

““Het was zo donker, dat ik overal lichtpuntjes zag.” ” - Loesje

Speerpunten 2023

In het afgelopen jaar is er veel gedaan aan aandacht genereren voor InHuis Steungezinnen in de media. Er is een podcast gemaakt en er is geadverteerd in Mijn Magazine, een regionaal blad gericht op de Achterhoek. In 2023 zullen deze acties regelmatig terugkeren. Ook wordt er in 2023 een film gemaakt over een steungezin met als doel om steungezinnen te werven. 
In januari 2023 start InHuis Steungezinnen met de samenwerking in de gemeenten Lochem en Zutphen. Ook wordt een nieuwe coördinator toegevoegd waardoor er een verschuiving ontstaat binnen de coördinatoren en de deelnemende gemeenten. 
In 2022 was een van de speerpunten om een samenwerking met Sensire te starten om meer ‘bonus opa’s en oma’s’ te werven. Dit is vanwege het coronavirus en de druk die daardoor op de zorg stond niet gelukt. In 2023 zal er opnieuw onderzoek zijn naar de mogelijkheden om samen te werken. 
 

 

“De coördinator van Yunio vertelde mij over de vierjarige Fenne en haar thuissituatie. Zij had een paar middagen per maand behoefte aan een steungezin, zodat zij een leuke middag heeft en haar moeder even kan opladen. Afgelopen februari was de eerste kennismaking met Fenne. Haar moeder was erbij en er was een goede klik. Samen maakten we afspraken over de rol van het steungezin. Fenne is nu nog steeds bij ons. Ik kijk heel erg uit naar de middagen dat ik haar op mag halen. Ze is een leuk en pittig meisje en geeft mij veel energie. Het is fijn om haar een stukje onverdeelde aandacht te geven. Tijdens onze middagen probeer ik haar ook dingen mee te geven zoals omgaan met grenzen en te helpen in haar ontwikkeling. Ook mijn kinderen kunnen goed met Fenne opschieten. Het heeft ons gezin verrijkt.”    Steungezin uit de gemeente Winterswijk
 

Hieronder zie je de verwijzers naar InHuis in 2022 in Aalten
 •  JGZ
 •  Gemeente/Sociaal-/Ondersteunings team
 •  Thuisbegeleiding
 •  Andere organisatie (Leger des Heils, gezinscoach, Klimmendaal)
 •  Jeugdbescherming
 •  AMW

Hieronder kun je een overzicht van alle verwijzers per gemeente in 2022 downloaden. Verder uitgesplitst op organisaties.

Hier zie je de verdeling in percentages van leeftijdscategorieën van de vraaggezinnen in Aalten
 •  0-4 jaar
 •  5-12 jaar
 •  13-18 jaar
Leeftijdscategorie kinderen van de Steungezinnen in Aalten

Hieronder zie je de verdeling in percentages van de leeftijdscategorieën van de kinderen van de steungezinnen in de gemeente.

 •  0-15 jaar
 •  16-30 jaar
 •  uitwonende kk
 •  geen kk
Samenstelling Steungezinnen in Aalten
 •  Volledig gezin
 •  Alleenstaand ouder
Aantal matches per gemeente
 •  2021
 •  2022