JGZ in cijfers 2020 Jaarverslag Aalten 2020

Hier zie je cijfers over 2020

Op deze pagina vind je cijfers over de Jeugdgezondheidszorg. Deze zijn soms specifiek voor je eigen gemeente, soms zie je de gemeenten naast elkaar. 

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte percentages verwijzingen door de JGZ naar andere zorgverleners; per gemeente.

Vaccinatiegraad

Samen met de GGD Noord- en Oost- Gelderland is er een mooie infographic gemaakt over de vaccinatiegraad in elke gemeente. Via DEZE LINK kun je voor je eigen gemeente zien wat de vaccinatiegraad is per gemeente per geboortejaar.

BEREIK GEMEENTE Aalten

In deze diagram zie je de afgeronde percentages  Bereik en Non Bereik. Op de pagina Jeugdgezondheidszorg "gemeente" zie je de daadwerkelijke percentages.

 •  % bereik
 •  % non-bereik

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte percentages Bereik en Non Bereik van de gemeenten

REDENEN NON BEREIK IN GEMEENTE Aalten

In deze grafiek zie je de redenen van Non Bereik weergegeven in Percentages.

 •  Ouders maken geen gebruik van de jgz, geen vaccinaties
 •  Ouders komen alleen voor vaccinaties/visus
 •  In zorg bij huisarts/MKD/Specialist/Instelling
 •  In zorg bij een andere thuiszorginstelling
 •  Ouders gaan naar een particulier antroposofisch bureau
 •  Buitenland
 •  Kinderen zijn zoek/Onderzoek bij de gemeente
 •  Frequent niet verschenen op cb
 •  Reizende ouders/Schipperskindjes
 •  Verhuizing

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte aantallen redenen Non Bereik in de gemeenten.

KINDEREN IN ZORG

De grafiek toont alle kinderen in zorg per gemeente

 •  Totaal aantal kinderen in zorg
ZUIGELINGEN EN PEUTERS IN ZORG

Deze grafiek toont het aantal zuigelingen en peuters per gemeente.

 •  Zuigelingen
 •  Peuters
VERWIJZINGEN VANUIT JGZ NAAR ANDERE ZORGVERLENERS VANUIT Aalten

In de diagram hieronder zie je naar welke andere zorgverleners verwezen is door de jeugdgezondheidszorg. Het is weergegeven in percentages van het totaal aantal verwijzingen in je gemeente.

Goed om te weten dat sommige kinderen ook meerdere verwijzigen kunnen hebben.

 •  Huisarts
 •  Kinderarts
 •  Radioloog
 •  Overige medisch specialisten
 •  Kinderfysiotherapeut
 •  Logopedist
 •  MEE/Integrale Vroeghulp
 •  Diëtist
 •  Audiologisch centrum
 •  Anders

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte percentages verwijzingen door de JGZ naar andere zorgverleners; per gemeente.

AANDACHTSDOSSIERS

In deze grafiek zie je het percentage aandachtsdossiers in de gemeente. Dit zijn dossiers van kinderen die extra opmerkzaamheid vragen tijdens de contactmomenten. Er zijn in zo'n soort dossier een of meerdere risicofactoren aanwezig, dit kunnen zowel ouder, kind of gezinsfactoren zijn. Soms zijn de risico's nog niet altijd concreet te benoemen, maar dan gaat de professional af op het zogeheten “professionele onderbuikgevoel.” Uit ervaring weten we dat dit gevoel vaak later ook onderbouwd kan worden met daadwerkelijk geconstateerde risico's of problematieken.

 •  % Aandachtsdossiers
MULTI PROBLEM DOSSIERS

In deze grafiek zie je de afgeronde percentages multi problem dossiers per gemeente. We spreken van een multi problem dossier als er 2 of meer hulpverleners in het gezin aanwezig zijn. Bij deze 2 hulpverleners tellen we Yunio niet mee. Tevens is het zo dat als er hulp geweigerd wordt dit wel mee telt als multiproblem gezin – dit is juist kenmerkend voor multiproblem gezinnen.

 •  % Multi problem
KLANTTEVREDENHEID

In deze grafiek zie je hoeveel ouders een bepaald rapportcijfer gegeven hebben aan Yunio. In totaal zijn dit van 2020 maar 319 reacties. Vanwege corona was zoveel anders dan anders dat wij de vragenlijst niet passend vonden. Pas in het laatst deel van het jaar hebben we een deel van de ouders weer bevraagd. Alleen diegenen die in een bepaalde periode het 3 maanden consult hadden gehad. De cijfers zijn daar dus op gebaseerd.

 •  Gegeven cijfer
HET MEEST TEVREDEN OVER

In deze diagram zie je waar onze ouders het meest tevreden over zijn weergegeven in afgeronde percentages.

 •  Bereikbaarheid
 •  Consultatiebureau zelf (locatie, voorzieningen)
 •  Informatie en advies
 •  Inloopspreekuren
 •  Vriendelijkheid medewerkers
 •  Anders