Thuisbegeleiding Jeugd Jaarverslag Aalten 2018

Thuisbegeleiding Jeugd

Thuisbegeleiding is snel en flexibel inzetbaar en biedt intensieve, praktische begeleiding gedurende een afgebakende periode. Het is een vorm van preventie: je voorkomt dat gezinnen ontsporen of vereenzamen, zwaardere hulp nodig is en soms kinderen uit huis worden geplaatst. Met Thuisbegeleiding zetten we bij Yunio vooral in op structuur in het normale leven en herstel van de eigen regie. De Thuisbegeleiding komt al snel ver door het bieden van structuur, zorg en hulp dichtbij en in huis bij de gezinnen.

“Thuisbegeleiding is decentralisatie avant la lettre. Het laat zien wat we moeten doen, namelijk zorg toegankelijk maken en dicht bij mensen organiseren.’ ” - staatssecretaris Martin van Rijn op het congres Thuisbegeleiding heeft de toekomst

Meer thuisbegeleiders in 2018

Begin 2017 is de specialisatie Thuisbegeleiding Jeugd ontwikkeld.  Thuisbegeleiding Jeugd ondersteunt gezinnen met opvoedingsvragen en biedt praktische ondersteuning bij het organiseren van het dagelijks leven in gezinnen met kinderen van 0-18 jaar. Onze laagdrempelige, vroegtijdige en praktische inzet blijkt vaak goed aan te sluiten bij de zorgvraag. Ouders delen vaak hun zorgen met medewerkers van het consultatiebureau. Er is daarom een goede samenwerking gerealiseerd tussen thuisbegeleiders jeugd en jeugdverpleegkundigen. De samenwerking met andere verwijzers groeit. Door toename van het aantal aanvragen is het team in 2018 uitgebreid met nieuwe collega’s.

Videohometraining
Een aantal thuisbegeleiders jeugd heeft zich gespecialiseerd in de methodiek videohometraining. Dit kortdurende traject draagt bij aan beter inzicht in de problematiek en afstemming in de interactie tussen ouders en kinderen. Er worden 21 gezinnen begeleid met videohometraining. De thuisbegeleiders zijn in 2018 bijgeschoold in het herkennen van en omgaan met hechtingsproblematiek. Thuisbegeleiding Jeugd werkt met de meldcode.

‘Ouders leren één lijn trekken in de opvoeding’

Vader en moeder hebben twee zonen van 4 en 6 jaar oud. Er zijn zorgen over het gedrag van de oudste zoon. Hij is in zichzelf gekeerd en huilt en schreeuwt veel. Ouders weten zich geen raad met zijn negatieve, aandachtvragende gedrag. De jongste zoon gedraagt zich lief en voorbeeldig. Met behulp van videohometraining krijgen ouders inzicht in de communicatiepatronen. Door observatie van de dagelijkse omgang met elkaar bespreken ouders en thuisbegeleider jeugd het gedrag van de kinderen. Ouders krijgen praktische adviezen aangereikt. Zij leren samen één lijn te trekken in de opvoeding. De thuisbegeleider helpt bij het aanbrengen van structuur in het dagelijkse gezinsleven en huishouden.

Het resultaat is dat ouders de kinderen op een positieve manier beïnvloeden met prijzen en aandacht geven en voldoende duidelijkheid bieden met regels en grenzen. Zij vinden balans in de structuur van het dagelijkse gezinsleven. Zij kunnen weer genieten van elkaar en zijn positief gestemd over hun toekomstontwikkelingen. Bijkomend effect is dat de obstipatie van de oudste zoon verdwijnt.