Huiselijk Geweld Jaarverslag Aalten 2018

Preventie en aanpak huiselijk geweld

Yunio draagt bij aan een optimale ontwikkeling van ieder kind. Iedere vorm van geweld is een belemmerende factor hierin. Daarom ondersteunen we ouders bij de opvoeding en adviseren we als er problemen zijn. Als we een vorm van huiselijk geweld signaleren, gaan we met de ouders in gesprek. We volgen hierbij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel is om inzicht te krijgen in wat er speelt en het geweld te stoppen. Soms is het nodig om Veilig Thuis in te schakelen.

Afwegingskader

Per 1 januari 2019 zijn professionals die werken met gezinnen verplicht te werken met een afwegingskader in stap 5 van de meldcode. Het afwegingskader ondersteunt je als beroepskracht bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij:

- het beslissen of een melding noodzakelijk is en
- het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

Scholingsprogramma
Om al onze professionals hierbij te ondersteunen, heeft Yunio een permanent scholingsprogramma ‘signaleren en aanpak huiselijk geweld’. Al onze medewerkers zijn verplicht hieraan deel te nemen. Het programma bestaat uit een theoretisch deel en voor degenen die de gesprekken voeren uit een gespreksvaardigheidstraining. Ook is er extra scholing over het afwegingskader.

Yunio onderschrijft het RAAK-manifest
Het RAAK-manifest staat voor kindvriendelijke samenleving en aanpak kindermishandeling. Yunio ondersteunt een respectvolle opvoeding zonder geweld.