Jeugdgezondheids-zorg Aalten Jaarverslag Aalten 2019

Jaarverslag Aalten 2019

Van het team jeugdgezondheidszorg

Zicht op overgewicht

Overgewicht is een van de grootste problemen in de gemeente Aalten. Als team hebben we een bestand gemaakt met onze interventies op dit gebied. Dit gaf ons een beeld van wat we nog kunnen verbeteren. Specifiek met het oog op overgewicht is op het mamacafé onder meer een kinderdiëtist geweest en hebben we er peuterdans en ouder-kindgym georganiseerd.

Kortdurende Video Hometraining

Een van onze medewerkers is gespecialiseerd in het geven van Kortdurende Video Hometraining. Eind 2019 is hiermee een pilot opgestart die in 2020 doorloopt. De pilot is bedoeld om preventief de hechting en het zelfvertrouwen van ouders te versterken. Het gaat hierbij om baby’s tussen de 4 en 10 weken oud. Het afgelopen jaar hebben we binnen de gemeente Aalten bij 9 gezinnen Kortdurende Video Hometraining ingezet, met goed resultaat. Hierdoor is Kortdurende Video Hometraining weer helemaal op de kaart gezet binnen onze gemeente.

Het belang van lezen

Regelmatig is vanuit de bibliotheek een BoekStart-coach aanwezig op onze consultatiebureaus. Zij neemt vanuit de bibliotheek boekjes mee die ze de kinderen op het consultatiebureau laat zien en voorleest. Zo worden de ouders ook meer bewust gemaakt van het belang van voorlezen en het gemak van de bibliotheek. Als team zijn we daarnaast bij een bijeenkomst geweest over laaggeletterdheid.

Intermediaire Ouder Betrokkenheid

Bij kinderen met een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) hebben wij de mogelijkheid om Intermediaire Ouder Betrokkenheid (IOB) aan te bieden. IOB wordt uitgevoerd door onze assistente. Zij gaat op huisbezoek om ouders heel laagdrempelig tips en adviezen te geven over bijvoorbeeld lezen en spelend leren. Dit koppelt zij terug aan de jeugdverpleegkundige.

Mamacafé Aalten

Mamacafé Aalten vindt 1 keer per maand plaats in de bibliotheek van Aalten en tot aan de zomer van 2019 ook één keer per maand in speeltuin Robbedoes. De kinderen kunnen er spelen terwijl de ouders (moeders) contacten opdoen en onderling hun ervaringen delen. Yunio’s jeugdverpleegkundige is daar gastvrouw.

Ook organiseert Yunio iedere maand het inhoudelijke deel van de bijeenkomst in de bibliotheek in Aalten. In 2019 waren de thema’s mede gericht op het voorkomen van overgewicht. Thema's die in dit kader aan bod kwamen waren onder andere  peuterdans, muziek op schoot, ouder-kind gym en borstvoeding & werk. Daarnaast zijn de onderwerpen aangevuld met informatieve onderwerpen over lezen, praten en de mogelijkheden van ondersteuning voor ouders in de gemeente Aalten, zoals voorlezen, logopedie en media-ukkies. 

Ouders & Co Dinxperlo

In Dinxperlo wordt 6 keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor ouders/verzorgers en hun kinderen,die heet Ouders & Co. Het wordt gehouden in de bibliotheek van Dinxperlo.

De ouders/verzorgers kunnen  er contacten opdoen en ervaringen onderling uitwisselen onder genot van een kopje koffie. De jeugdverpleegkundige is hierbij aanwezig en organiseert iedere keer een thema die aansluit bij deze doelgroep.  De thema's in 2019 waren in Dinxperlo onder andere babymassage, kind en media, muziek op schoot, spel/speelgoed/speel-o theek, zindelijkheid, EHBO bij kinderen.

Samenwerkingen

De samenwerking tussen team Aalten en de gemeente is goed. Maandelijks hebben we een overleg met het ondersteuningsteam van de gemeente en een jeugdconsulent. Zo houden we de lijntjes kort. Elk kwartaal hebben we overleg met de kinderopvang en peuterspeelzalen die VVE aanbieden. Tijdens dit overleg bespreken we de kinderen die een VVE-indicatie hebben, bijvoorbeeld omdat ze risico lopen op een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling in het Nederlands vanwege niet-Nederlandse ouders. Door de uitgebouwde samenwerking tussen Yunio, het ondersteuningsteam, IVH en de peuteropvang hebben we afgelopen jaar meer integrale vroeghulp (IVH) ingezet.

Als er meer aan de hand is

Dankzij de korte lijntjes met het ondersteuningsteam van de gemeente kunnen we, als we denken dat er meer aan de hand is, de casus met toestemming van ouders of anoniem bespreken om advies te vragen. Hierdoor kunnen we ook laagdrempelig de zorg van het ondersteuningsteam inzetten. Ook met Thuisbegeleiding Jeugd kunnen we overleggen (anoniem of met toestemming van de ouders). Thuisbegeleiding Jeugd is makkelijk en snel in te zetten.

Top 3 problemen

  1. Overgewicht
  2. Overbelaste ouders met weinig tot geen sociaal netwerk
  3. Ouders die net boven het minimuminkomen zitten
    Deze ouders hebben weinig te besteden, maar komen ook niet in aanmerking voor bepaalde regelingen.

Bereik Aalten 2019

Hieronder zie je de daadwerkelijke % Bereik en Non Bereik in 2019. Overige cijfers vind je via de link hieronder.

% bereik
% non-bereik
99,67%
0,33%