Nazorgpoli Jaarverslag Aalten 2018

extra zorg voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen

Binnen Yunio bieden wij extra zorg voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen. Sinds vijf jaar hebben wij het consultatiebureau geïntegreerd in een poli van de kinderarts. Het nazorgspreekuur is momenteel alleen binnen het gebied van Yunio in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Het werkgebied is dan ook groot.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Eén plek voor alle controles
 Als er een kind geboren wordt onder de 35 weken of na deze termijn maar met een geboortegewicht van op of onder de twee kilo, dan vraagt de kinderarts of ouders gebruik willen maken van het nazorgspreekuur. Als de ouders hiermee instemmen, maakt de jeugdverpleegkundige kennis met de ouders. Wij leggen de ouders uit dat ze met hun kind(eren) voor alle controles van 0 tot 4 jaar maar naar één plek hoeven te komen, namelijk de poli van de kinderarts. Hier zien de ouders de ene keer de kinderarts en de jeugdverpleegkundige en de andere keer de jeugdarts. Samen proberen we dan de groei en ontwikkeling van deze kwetsbare groep zo goed mogelijk te volgen en op tijd actie te ondernemen bij vertraging of achterstand.

Jeugdverpleegkundige is spil
De jeugdverpleegkundige is de spil van de poli. Wij hebben alle gezinnen die gebruikmaken van de poli in beeld. Ouders kunnen ons appen, mailen of bellen. Naast de poli hebben wij ook de mogelijkheid om ouders te zien. Dit kan op een huisbezoek zijn, maar ook in het ziekenhuis. Wij zijn de ogen en oren achter de voordeur en regelen hulp wanneer ouders aangeven de zorg niet zo goed aan te kunnen of wanneer er problemen zijn met de gezondheid van hun kind(eren). Daarnaast geven wij ouders veel preventieve voorlichting over bijvoorbeeld slapen, voeding, opvoeding en vaccinaties.

Complexe problematiek
Over het algemeen zijn het niet de standaardgezinnen die op het nazorgspreekuur komen. Voorbeelden van problematiek(en) die wij regelmatig tegenkomen zijn schulden, verslaving, werkloosheid, geen sociaal netwerk, psychiatrische problematiek, chronisch ziek, laag IQ of geestelijk gehandicapt. Deze gezinnen hebben, met hun prematuur kindje, vaak veel zorg en ondersteuning nodig. Deze ondersteuning bieden wij met ons team van het nazorgspreekuur.

Compleet nazorgspreekuurteam
Het mooie van deze poli is dat we heel preventief bezig zijn maar ook de medische kant hierin meenemen. Ieder spreekuur is er één kinderarts, één jeugdverpleegkundige, één jeugdarts, één neonatologieverpleegkundige en een secretaresse. In totaal bestaat het nazorgspreekuurteam uit drie kinderartsen, twee jeugdartsen, drie jeugdverpleegkundigen, één doktersassistente, drie neonatologieverpleegkundigen en een secretaresse.

 

Voorbeeld uit de praktijk

In augustus 2016 wordt een kindje geboren met 28,4 weken. Het is slechts 1200 gram. Na een opname van zes maanden, komt het kindje thuis, maar de ontwikkeling loopt stroef. Er zijn allerlei professionals betrokken bij de zorg. Een diëtiste wordt betrokken omdat het kind onvoldoende eet. Ook komt er thuisbegeleiding. De logopedist maakt een plan voor de spraak-taalontwikkeling. Het kind begint inmiddels wat te brabbelen, maar gebruikt nog geen betekenisvolle woorden. De kinderfysiotherapeut helpt met de grote en kleine motoriek. In het spelen en oefenen om de motoriek te stimuleren, wordt tegelijkertijd de spraak-taalontwikkeling bevorderd.

Omdat dit kindje prematuur geboren is, gaat het ook naar de follow-up van het universitair ziekenhuis. De zorgen over de ontwikkeling blijven. Kinderarts en jeugdverpleegkundige zien de ouders op het nazorgspreekuur. De jeugdverpleegkundige heeft sinds de geboorte veelvuldig contact gehad met ouders, maar ook met alle betrokken hulpverlening om alles goed te kunnen blijven monitoren en om op tijd door te verwijzen. Samen met ouders bespreken wij tijdens dit consult de ontwikkeling van hun kind en uiten onze zorgen. Ouders geven aan ook zorgen te hebben.

Ons voorstel is om hun kind naar Zozijn te verwijzen, omdat wij denken dat ze daar de optimale zorg en ondersteuning kan krijgen. Ouders gaan akkoord, de kinderarts maakt een verwijzing en de jeugdverpleegkundige maakt een afspraak met de zorgbemiddelaar van Zozijn. Samen gaan zij op huisbezoek bij ouders om alles nogmaals uit te leggen en te bespreken.

Een afspraak voor een rondleiding wordt gemaakt en samen met de ouders vult de jeugdverpleegkundige alle benodigde formulieren in voor aanmelding. Met de buurtcoach die betrokken is bij het gezin wordt contact gezocht voor vervoer. De jeugdverpleegkundige gaat samen met ouders naar Zozijn om te kijken waar hun kind gaat komen en om vragen te stellen. Gelukkig kan Zozijn snel starten met de opvang. De jeugdverpleegkundige houdt contact met ouders om te horen hoe het gaat. 

Nazorg
  •  Kinderen in zorg Nazorgpoli Doetinchem